Cài đặt

Đăng ký thi đấu

 • Hạng

  Đội

  Điểm

 • 1.

  Kiên Giang ARB

  10

 • 2.

  SaiGon RoTK

  9

 • 3.

  Quy Nhơn Net 

  8

 • 4.

  SG New Wind

  7

 • Hạng

  Đội

  -

 • 1.

  Đà Nẵng Gaming

  10

 • 2.

  Sài Gòn Dlight

  9

 • 3.

  SàiGòn Gosu

  8

 • 4.

  SàiGòn Night Owls

  3

Củ Hành TV