Củ Hành TV X
Củ Hành TV X

Cài đặt

Đăng ký thi đấu

Xếp Hạng & Lịch Thi Đấu Hằng Tuần

Bảng A

 • Hạng
 • Hình ảnh
 • Tên đội
 • Thắng
 • Hòa
 • Thua
 • Điểm
 • 1
 • -
 • Kiên Giang ARB
 • 3
 • 1
 • 2
 • 10
 • 2
 • -
 • SàiGòn RoTK
 • 3
 • 0
 • 3
 • 9
 • 3
 • -
 • QuyNhơnNet
 • 2
 • 2
 • 2
 • 8
 • 4
 • -
 • Sài Gòn New Wind
 • 2
 • 1
 • 3
 • 7

Bảng B

 • Hạng
 • Hình ảnh
 • Tên đội
 • Thắng
 • Hòa
 • Thua
 • Điểm
 • 1
 • -
 • Đà Nẵng Gaming
 • 2
 • 4
 • 0
 • 10
 • 2
 • -
 • Sai Gòn DLight
 • 2
 • 3
 • 1
 • 9
 • 3
 • -
 • Sài Gòn Gosu
 • 2
 • 2
 • 2
 • 8
 • 4
 • -
 • Sài Gòn Night Owls
 • 0
 • 3
 • 3
 • 3

Kết Quả Thi Đấu

 • Ngày
 • Giờ
 • Bảng
 • Đội
 • Đội
 • Kết quả
 • Link
 • 12/09/2015
 • 18h00
 • A
 • Sài Gòn New Wind
 • Quy Nhơn Net
 • 0 - 2
 • Xem Replay
 • 13/09/2015
 • 18h00
 • A
 • Kiên Giang ARB
 • SàiGòn RoTK
 • 2 - 0
 • Xem Replay
 • 19/09/2015
 • 18h00
 • B
 • Sài Gòn Night Owls
 • Sai Gòn DLight
 • 1 - 1
 • Xem Replay
 • 20/09/2015
 • 18h00
 • B
 • Sài Gòn Gosu
 • Đà Nẵng Gaming
 • 1 - 1
 • Xem Replay
 • 26/09/2015
 • 18h00
 • A
 • Sài Gòn New Wind
 • SàiGòn RoTK
 • 0 - 2
 • Xem Replay
 • 27/09/2015
 • 18h00
 • A
 • Quy Nhơn Net
 • Kiên Giang ARB
 • 0 - 2
 • Xem Replay
 • 03/10/2015
 • 18h00
 • B
 • Sài Gòn Night Owls
 • Đà Nẵng Gaming
 • 1 - 1
 • -
 • 04/10/2015
 • 18h00
 • B
 • Sai Gòn DLight
 • Sài Gòn Gosu
 • 2 - 0
 • -
 • 10/10/2015
 • 18h00
 • A
 • Sài Gòn New Wind
 • Kiên Giang ARB
 • 0 - 2
 • -
 • 11/10/2015
 • 18h00
 • A
 • SàiGòn RoTK
 • Quy Nhơn Net
 • 2 - 0
 • -
 • 17/10/2015
 • 17h00
 • B
 • Sài Gòn Night Owls
 • Sài Gòn Gosu
 • 0 - 2
 • -
 • 18/10/2015
 • 18h30
 • B
 • Đà Nẵng Gaming
 • Sai Gòn DLight
 • 1 - 1
 • -
 • Ngày
 • Giờ
 • Bảng
 • Đội
 • Đội
 • Kết quả
 • Link
 • 24/10/2015
 • 17h00
 • A
 • Quy Nhơn Net
 • SG New Wind
 • 1 - 1
 • -
 • 24/10/2015
 • 18h30
 • A
 • SàiGòn RoTK
 • Kiên Giang ARB
 • 2 - 0
 • -
 • 25/10/2015
 • 17h00
 • B
 • SG Dlight
 • SG Night Owls
 • 2 - 0
 • -
 • 25/10/2015
 • 18h30
 • B
 • Đà Nẵng Gaming
 • SG Gosu
 • 2 - 0
 • -
 • 31/10/2015
 • 17h00
 • A
 • SàiGòn RoTK
 • SG New Wind
 • 0 - 2
 • -
 • 31/10/2015
 • 18h30
 • A
 • Kiên Giang ARB
 • Quy Nhơn Net
 • 1 - 1
 • -
 • 01/11/2015
 • 17h00
 • B
 • Đà Nẵng Gaming
 • SG Night Owls
 • 1 - 1
 • -
 • 01/11/2015
 • 18h30
 • B
 • SG Gosu
 • SG Dlight
 • 1 - 1
 • -
 • 07/11/2015
 • 17h00
 • A
 • Kiên Giang ARB
 • SG New Wind
 • 0 - 2
 • -
 • 07/11/2015
 • 18h30
 • A
 • Quy Nhơn Net
 • SàiGòn RoTK
 • 2 - 0
 • -
 • 08/11/2015
 • 17h00
 • B
 • SG Gosu
 • SG Night Owls
 • 2 - 0
 • -
 • 08/11/2015
 • 18h30
 • B
 • SG Dlight
 • Đà Nẵng Gaming
 • 0 - 2
 • -
Scroll Top